Velkommen

… til det magiske galleri

Sander Rosenkildes artsite


Klik på solen

og se det seneste værk!


Den Magiske Naivitet

Magisk Naivitet er en helt enestående kunstnerisk indstilling og tilgang til udtryk og værker.

Det “naive” udsyn indebærer en særlig tilgang til verden, som den fremstår inden i og omkring en selv. Et udsyn og en indsigt, der åbner ens verden, ved at man slipper alle sine tilknytninger til; det kunstige, vanetænkningen og det konventionelle.

Det magiske opstår i erkendelsen af, at ens omverden ikke allerede er givet. Det virkelige er underfuldt og må anskues; som en vedvarende tilbliven, en udvikling, en tilsynekomst af uforudsigelige nydannelser – en virkelighed der, ved egen kraft, kontinuerligt fornyer sig selv.